رابطه هوش با جریان خون در مغز

  • 15 دی 1399

آنهایی که مغز بزرگ تری دارند، باهوش تر هستند؟ این پرسش با ناشناخته های بسیاری همراه است. برای مثال، هنوز درباره تعریف هوش اختلاف نظر وجود دارد.
تازه در صورتی که تعریف معینی از ضریب هوشی را بپذیریم، اختلاف نظر درباره شیوه اندازه گیری آن به جای خود باقی می ماند. به علاوه، آیا تفاوت ها در ضریب هوش، تاثیر خود را در زندگی روزمره نشان می دهد؟ و بالاخره اینکه آیا بافت مغزی بیشتر یا مغزی قوی تر به معنای ضریب هوشی بالاتر است؟

اما چیزی هست که دانشمندان درباره آن توافق نظر دارند:یک مغز بزرگ تر به خودی خود معادل هوش بیشتر نیست. اگر این گونه بود، فیل ها و وال ها هوشمندترین موجودات عالم بودند.

اسکن های مغزی در کودکان کم سن نشان داده است که تفاوت ها در اندازه مغز همچنین هیچ ارتباطی با نمره به دست آمده در آزمون های استانداردشده هوش ندارد.

محققان می گویند هوش با اندازه مغز ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر با منبع جریان خون به سوی مغز مرتبط است.

محققان دانشگاه آدلاید استرالیا نشان دادند مغز انسان رشدیافته نه تنها بزرگتر است بلکه بیش از آنچه که از قبل تصور می شد پرانرژی تر بوده و نیاز به منبع خونی بیشتری دارد.

محققان با استفاده از اندازه دو حفره در جمجمه که امکان عبور شریان ها را به مغز می دهد نحوه جریان خون به سوی مغز اجداد انسان ها را برآورد کردند. یافته ها برای محققان این امکان را فراهم ساخت که میزان افزایش هوش انسان را در طول دوره تکامل دنبال نمایند.

امریتوس راجر سیمور، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید:«اندازه مغز در طول تکامل انسان حدود 350 درصد افزایش یافته است، اما ما دریافتیم که جریان خون به سوی مغز تا 600 درصد افزایش یافته است.»

وی در ادامه عنوان می کند:«به عقیده ما، احتمالا این مسئله مرتبط با نیاز مغز در تامین ارتباطات انرژیک روبه افزایش بین سلول های عصبی ای است که امکان تکامل فرآیند پیچیده تفکر و یادگیری را فراهم کرده اند. برای اینکه مغز ما باهوش تر باشد، باید به طور مداوم با خون و مواد مغذی بدست آمده از خون تغذیه شود.»

به گفته سیمور، «هرچقدر مغز فعال تر باشد، نیاز به منبع خونی بیشتری دارد، از اینرو شریان های منبع بزرگ تر می شوند. حفره های موجود در جمجمه فسیل ها، اندازه واقعی سایز شریان را نشان می دهند.»