آتروفی مغز

تومور مغزی

تومور مغزی توده‌ای غیرعادی از یک بافت است که به دلیل رشد و تکثیر شدن غیرقابل کنترل سلول‌ها در مغز ایجاد می‌شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 25 مهر 1399

آتروفی مغز

آتروفی مغز، از بین رفتن سلولهای مغزی به نام نورونها است. آتروفی همچنین اتصالی را که به ارتباط سلول ها کمک می کند از بین می برد. این می تواند نتیجه بیماری های مختلف از جمله سکته مغزی و آلزایمر باشد.

  • tadmin
    tadmin
  • 30 خرداد 1399