افتادگی رحم و مثانه

افتادگی رحم و مثانه

برای بسیاری از زنان این سوال پیش می آید که چرا دچار افتادگی رحم و یا مثانه می شوند، برخی این باور را دارند که زایمان طبیعی باعث بروز این بیماری شده است

  • tadmin
    tadmin
  • 18 مهر 1399