بوتولیسم

بوتولیسم چیست ؟

بوتولیسم یک بیماری فلج کننده جدی و نادر است که به وسیله سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 8 مرداد 1399