سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال

بیماری شایعی است که موجب درد، بی‌حسی و حس سوزن سوزن و مور مور در دست و بازو می‌شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 4 مهر 1399