سکته مغزی

زمان طلایی در سکته مغزی

سکته مغزی مساوی با مرگ و فلج شدن نیست و درمان کامل این نوع بیماری در ایران وجود دارد به شرط آنکه افراد در ۴.۵ ساعت ابتدایی پس از سکته به اورژانس مراجعه کنند.

  • tadmin
    tadmin
  • 17 شهریور 1399