عفونت در سرطان

عفونت در سرطان

عفونت در سرطان به دلیل افت سلولهای دفاعی، احتمال ابتلا به عفونت افزایش می یابد به طوری که حتی ممکن است میکروبهای فرصت طلبی که از مدت ها قبل در بدن بیمار پنهان شده اند با توجه به ضعف و اختلال عملکرد سیستم ایمنی از فرصت استفاده کرده و ایجاد بیماری کنند.

  • tadmin
    tadmin
  • 24 شهریور 1399