لیشمانیوز

لیشمانیاز یا لیشمانیوز

یک بیماری است که در پی تک‌یاخته انگل‌های طبقه لیشمانیا به وجود می‌آید و از طریق نیش نمونه‌های خاصی از پشه خاکی گسترش می‌یابند

  • tadmin
    tadmin
  • 2 مهر 1399