مغر و اعصاب

تومور مغزی

تومور مغزی توده‌ای غیرعادی از یک بافت است که به دلیل رشد و تکثیر شدن غیرقابل کنترل سلول‌ها در مغز ایجاد می‌شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 25 مهر 1399

حمله پانیک یا وحشت زدگی

وحشت‌زدگی یا حمله پانیک نوعی بیماری روانی از گروه اختلالات اضطرابی است که با هجوم ناگهانیِ وحشت به بیمار و ترس شخص از وقوع مجدد آن‌ها مشخص می‌شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 24 مرداد 1399