گیلن باره

سندروم گیلن باره

در این بیماری سیستم ایمنی بدن به سیستم عصبی حمله می‌کند. شروع این بیماری همانند بیماری عفونی ویروسی و باکتریایی است.

  • tadmin
    tadmin
  • 27 شهریور 1399