اخبار جامعه پزشکی

اهدای جایزه و تقدیر از دکتر سید علی ملک حسینی

انجمن جهانی پیوند اعضا با اهدای جوایز به متخصصان پیوند که تاثیر شگرفی در پیشرفت این دانش داشته اند تقدیر به عمل آورد سپتامبر 2020 ، بیست و هشتمین کنگره جهانی پیوند اعضا

  • tadmin
    tadmin
  • 29 شهریور 1399