وظایف پزشک متخصص بیماری های عفونی

  • 17 دی 1399

در خصوص رشته ی بیماری های عفونی و اینکه چه کمکی به بیماران می کنند واقعاً لازم است که من در این زمینه توضیح بدهم. بیماری های عفونی جزء شایع ترین بیماری هایی هستند که بشر را مبتلا می کنند. تمام اعضای بدن می توانند دچار عفونت بشوند و شایع ترین بیماری های عضو هم اتفاقاً بیماری های عفونی هستند. مثلاً دستگاه تنفسی شایع ترین بیماری هایش بیماری های عفونی دستگاه تنفسی است.

همینطور دستگاه گوارش، سیستم کلیوی، تمام اینها شایع ترین بیماری هایشان بیماری های عفونی آن عضو هستند. علاوه بر این یک سری میکروارگانیزم ها هم هستند که مثل باکتری ها و ویروس ها می آیند کل سیستم بدن را درگیر می-کنند که در حال حاضر مثل کرونا. کرونا را حتماً همه شنیده اید که می آید تمام اعضای بدن را درگیر می کند به خصوص سیستم ریوی را.

یا یک سری بیماری ها مثل اچ آی وی. ویروس اچ آی وی کل سیستم بدن را درگیر می کند و تظاهرات مختلفی دارد. متخصص عفونی در واقع هم بیماری های جزئی را که دچار عفونت شده را درمان می کند و هم بیماری هایی که ناشی از میکروارگانیزم هایی هستند که کل بدن را درگیر می کند. وظیفه ی او در واقع مداوای آن بیماری ها هست. در واقع رشته ی بسیار وسیعی هست و جزء رشته های اصلی بیماری های داخلی هست و پزشک عفونی وظیفه ی بسیار سنگینی دارد. باید تمام بیماری ها را بشناسد و بیماری های عفونی اعضای مختلف را بتواند تشخیص دهد.