اهدای جایزه و تقدیر از دکتر سید علی ملک حسینی

  • 29 شهریور 1399

انجمن جهانی پیوند اعضا با اهدای جوایز به متخصصان پیوند که تاثیر شگرفی در پیشرفت این دانش داشته اند تقدیر به عمل آورد سپتامبر 2020 ، بیست و هشتمین کنگره جهانی پیوند اعضا

دکتر سید علی ملک حسینی با دستآوردی خیره کننده در پیوند اعضا (کشوردر حال توسعه)
دکتر ملک حسینی در سال 1949 در روستایی کوچک در بویراحمد (یاسوج) دیده به جهان گشود. . وی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز در رشته های پزشکی عمومی و تخصص جراحی در یک برنامه آموزشی برای پیوند کبد در پیتسبورگ ، ایالات متحده شرکت کرد
مهمترین دغدغه دکتر ملك حسینی در طول زندگی حرفه ای خود، ایجاد زیرساختهای لازم برای تهیه مجموعه ای درخور درمنطقه جهت پیوند عضو از اهداكنندگان مرگ مغزی برای پایان بخشیدن به فروش اعضای بدن در ایران و همچنین گشودن راههای پیوند در این منطقه بوده است. در حال حاضر، وی بزرگترین مرکز پیوند اعضای جهان را در شیراز اداره می کند.

The Transplantation Society Honors Transplantation Professionals with Recognition Awards
(Sep. 13, 2020 / PRZen / MONTREAL — The Transplantation Society honored professionals in the field of transplantation during the 28th annual TTS 2020 Virtual Congress.These awards recognize individuals who have made a major impact in the field of transplantation)
Dr. Syes Ali Malek-Hosseini – Outstanding Achievement in Transplantation (Developing Country)
Born in 1949 in a small village in Boyerahmad, Iran, Malek-Hosseini participated in a fellowship training program in liver transplantation in Pittsburgh, U.S. after graduating from Tehran and Shiraz Universities of Medical Sciences.
Throughout his career, Malek-Hosseini’s major concern has been to establish the necessary infrastructures for a network in the region for the procurement of organs from brain-dead donors to put an end to organ selling in Iran, as well as to open avenues for transplantation of other organs. Currently, he is running the largest solid organ transplantation center in the world in Shiraz.