واژینیسموس

انواع واژینیسموس

اول از همه باید بدانیم که واژینیسموس انواع مختلفی گرید بندی دارد و ممکن است که گرید یک، دو یا سه باشد.

  • tadmin
    tadmin
  • 22 شهریور 1399